header.jpg

 

ST-MÅL


ST-MÅL SOM OMFATTAS AV KURSEN

2015 
Anestesi: a1, a3, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6 c9, c10
ÖNH: Till stor del a1, b1,b3, c1-2, c4-6, c8

2021
Anestesi: STa5, STc2, STc3, STc4, del av STc9, del av STc10 
ÖNH: Till stor del a1, a4, b1, c4, c5 och till viss del: c1, c2, c6, c9, c11

Kursen kommer att avslutas med socialstyrelsen kursintyg för de aktuella delmålen och ett kursdiplom.