header.jpg

 

ST-MÅL


ST-MÅL SOM OMFATTAS AV KURSEN

2015
Anestesi: a1, a3, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6 c9, c10
ÖNH: a1, b3, c1, c2, c4, c5, c6, c8, c11 

2021
Anestesi: STa5, STc2, STc3, STc4, del av STc9, del av STc10 
ÖNH: HSLF-FS-2021:8, Sta 2-5, STb1, STc1,4,5,8

Kursen kommer att avslutas med socialstyrelsen kursintyg för de aktuella delmålen och ett kursdiplom.