header.jpg

 

OM KURSEN

 
KURSEN

Utbildningen genomförs i form av simulation/workshop, där erfarna bakjourer möter yngre kollegor i primärjoursposition. Under kursen arbetar vi multidisciplinärt – precis som i verkligheten! Förutom praktiska workshops (1-6), vänder sig kursen till dig som är intresserad av hur stress påverkar vår förmåga att agera i olika yrkesrelaterade sammanhang.

I workshop 1-6 kommer vi att öva på/reflektera över olika tekniker för luftvägshantering hos barn och vuxna, enligt följande rubriker 1-2; Icke kirurgisk luftväg 3; Stopp i trakealkanyl-trakealbuffé 4; Kirurgisk luftväg 5; Främmande kropp i luftväg.

I workshop nr 6 reflekterar vi över situationsberoendestress, där arbete ska utföras under kort tid med höga krav på kvalitet inom en arbetsorganisations ramar.

Vi hälsar dig välkommen att ta del av det material vi lagt ut på hemsidan under respektive workshop för ett maximalt utbyte av din utbildningstid. Vi kommer att ha diskussioner kring olika patientfall samt inbjudna föreläsningar. Industrin medverkar och visar upp sin utrustning.

FÖRBEREDELSER 

Inför utbildningen ska du läsa det förberedda kunskapunderlaget. Du hittar det under fliken "Dokument och filmer".