header.jpg

 

KURSFÖRBEREDELSER


CASE:
Kursdeltagarna ska ta med sig ett case som sammanfattas och presenteras under mötet.

Klicka här för instruktionerna.

Tiderna och instruktionerna syns även vid fler tillfällen under kurs schema ''Patientfall''.