header.jpg


Omhändertagande av svår luftväg


Välkommen till en multidisciplinär utbildning för omhändertagande av svår luftväg hos barn och vuxna.
Kursen riktar sig till luftvägsintresserade primär- och bakjourer inom Anestesi/ intensivvård och ÖNH.

Kursen hålls på vackra Skeppsviks herrgård den 6-9 september 2022.